Hüseynova Ellada Ağaməlik qızı

Veb-sayt

 

Anadanolduğuyer

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

09.11.1958 

Bitirdiyialitəhsilmüəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmidərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmirütbəsi

Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasınınmövzusu:

-         ixtisasşifri

-         ixtisasınadı

-         mövzunun ad2413.01

Entomologiya

Pambıq  sovkasının mühüm parazitlərinin sahibinin say dəyişkənliyinə qarşı davranış reaksiyaları, onların səmərəliliyinin miqdari çəhətdən qiymətləndirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin inümumi sayı

-      xaricdə çıxmış elmi  əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53
26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərinsayı

 

Kadrhazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarınınsayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1.    1989-ci ildəi M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetin entomologiya kafedrasinda  iş stajı keçmişdir.  9 tematik işin əsas icraçılarından  biri  olmuşdur. 53 elmi əsərin müəllifidir. Məqalələrindən 26-si  xarici  mətbuatda (Avstriya,  Almaniya, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan)  çap olunmuşdur. E.A.Hüseynova 5 elmi layihənin əsas icraçılarından olmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycanın Buprestidae fəsiləsi üzrə kolleksiya hazırlanır, doktorluq dissertasiyası üzərində tədqiqat işi aparılır. 70 yaxın qizil böcək növ aşkar olunub, onlardan 2 növ (Sphenoptera antiqua antiqua Illiger, 1803 Agrilus pratensisRatzeburg, 1837) Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə qeyd edilmişdir.

Elmi əsərlərin inadları

1. Huseynova E.A. Current state of  jewel beetles (Buprestidae) in Azerbaijan International Caucasian Forestry Symposium (ICFS), Artvin, Turkey, October 24-26, 2013 127-136

2. Гусейнова Э.А. Качественная и количественная структура семейства жуков Buprestidae Ленкоранской природной области Азербайджана. Журнал «Новый Университет», РФ, № 1-2. 2016.c.23-27.

3. Arifa Abdinbekova, Ellada Huseynova, Ilhama Kerimova.  Braconidae (Hymenoptera) in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbaijan Republic. Part V. Subfamilies Beiträge zur Entomologie – Contributions to Entomology, Müncheberg, Germany, 67(2): 2017.pp. 363-381.

Respublika, beynəlxalqvəxariciölkələrinelmiqurumlarındaüzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 Bakı Avropa Liseyi – 2 il,

Bakı şəhərin162 –N-li məktəb – 3il 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltifvə mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiyainstitutu. A. Abbaszadə, məhəllə 504, keçid 1128 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 539 74 82 

Mobil tel.

 050 374 62 91

Ev tel.

 491 67 11

Faks

(+994 12) 539 73 53 

Elektronpoçtu

ella_line@mail.ru