XƏBƏRLƏR
Arxiv
19.01.2018
“Magistr”jurnalının yeni nömrəsi çapdan çıxıb
18.01.2018
Akademik Ramiz Mehdiyevin AXC-nin 100 illiyinə həsr edilmiş kitabı Mərkəzi Elmi Kitabxananın fonduna daxil olub
18.01.2018
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında” kitabının təqdimatı keçirilib
16.01.2018
Akademik Ramiz Mehdiyevin AXC-nin 100 illiyinə həsr edilmiş kitabı Mərkəzi Elmi Kitabxananın fonduna daxil olub
15.01.2018
Mikrobiologiyanın müasir nailiyyətlərini əks etdirən toplu çapdan çıxıb
12.01.2018
“Elm” qəzetinin növbəti sayında maraqlı məqalələr yer alıb
26.12.2017
“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 50-ci kitabı çapdan çıxıb
25.12.2017
“Elm” qəzetinin növbəti nömrəsi çapdan çıxıb
20.12.2017
İnnovasiya sahibkarlığı və texnoparklara dair yeni dərs vəsaiti təqdim olunub
20.12.2017
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun “Elmi Əsərləri” jurnalının I cildi ingilis dilində işıq üzü görüb
20.12.2017
“AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri seriyası)” jurnalının yeni sayı işıq üzü görüb
13.12.2017
Azərbaycanın elmi-intellektual inkişafını təmin edən ideyalar müəllifi
12.12.2017
Heydər Əliyev dühası: Dahilik, zaman və müasirlik
12.12.2017
Heydər Əliyev dühası: Dahilik, zaman və müasirlik
07.12.2017
AMEA-nın müxbir üzvü Əli Nuriyevin “Davamlı və tarazlı regional inkişaf” adlı kitabı çapdan çıxıb
05.12.2017
Sərvlərin bioekoloji və rentgenoloji xüsusiyyətlərindən bəhs edən yeni nəşr